SJ News II - шаблон joomla Авто

ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтида 2015-2017 йилларда “Термизлик алломалар илмий меросини тадқиқ этиш, асарларининг таржима ва нашрини амалга ошириш” амалий лойиҳаси доирасида термизлик ислом алломалари асарларини илмий изоҳли нашрини тайёрлаб нашр қилиш ишлари олиб борилди. Мазкур давр мобайнида ислом илмларининг турли йўналишлари, ҳамда тарих ва адабиётга оид ўндан ортиқ асарларнинг араб ва форс тилларидан ўзбек тилига илмий-изоҳли таржималари амалга оширилди. Бу асарларнинг деярли барчаси ўзбек исломшунослиги ва шарқшунослиги соҳасида илк бор илмий муоамлага киритилди.

         Лойиҳа фаолиятининг ижобий натижаларидан яна бири лойиҳа доирасида шарқ тилларидан ўрта аср манбаларини ўзбек тилига илмий изоҳли нашрлари тайёрлаш борасида малака ва тажриба тўплаган кадрлар ҳам тайёрланди. Муайян маънода ЎзР ФА Шарқшунослик институтида оид ислом илмларига оид ўрта асрларда яратилган манбаларни илмий муомалага киритиш борасида мактаб шаклланди десак муболаға бўлмайди.

         Ўтган даврда бошланган бу эзгу амал бугуни кунда ҳам Шарқшунослик институтининг “Исломшунослик ва ижтимоий фикр тарихи” бўлимида давом эттирилиб ривожлантирилмоқда.

         Қуйида лойиҳа доирасида яратилган нашрларининг айримлари ҳақидаги маълумотлар билан танишиш мумкин.

  1. Ал-Ҳаким ат-Термизийнинг “Қуръондаги маънодош сузлар” (“Таҳсил назаир ал-Қуръон”), асари илмий-изоҳли таржимаси ва матни. Араб тилидан ўзбек тилига таржима, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари О. Қориев ва Ҳ. Аминов. (2017 й. 200 б.).

Асар 80дан ортиқ арабча сўз ва ибораларнинг Қуръони карим оятларида турли маъноларда келиши мавзусига бағишланган. Бирор бир сўз ёки ибора турли маъноларда келиши изоҳланар экан уларнинг араб тилидаги бу сўзнинг қайси ўзакдан олинганлиги ва мазкур маънони ифода этилишининг грамматик қонуниятлар ҳақила фикр юритилади. Шу нуқтаи назардан асар нафақат диний, маънавий-маърифий, балки тилшунослик сохаси учун ҳам алоҳида аҳамиятлидир.

ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтида 2015-2017 йилларда “Термизлик алломалар илмий меросини тадқиқ этиш, асарларининг таржима ва нашрини амалга ошириш” амалий лойиҳаси доирасида термизлик ислом алломалари асарларини илмий изоҳли нашрини тайёрлаб нашр қилиш ишлари олиб борилди. Мазкур давр мобайнида ислом илмларининг турли йўналишлари, ҳамда тарих ва адабиётга оид ўндан ортиқ асарларнинг араб ва форс тилларидан ўзбек тилига илмий-изоҳли таржималари амалга оширилди. Бу асарларнинг деярли барчаси ўзбек исломшунослиги ва шарқшунослиги соҳасида илк бор илмий муоамлага киритилди.

         Лойиҳа фаолиятининг ижобий натижаларидан яна бири лойиҳа доирасида шарқ тилларидан ўрта аср манбаларини ўзбек тилига илмий изоҳли нашрлари тайёрлаш борасида малака ва тажриба тўплаган кадрлар ҳам тайёрланди. Муайян маънода ЎзР ФА Шарқшунослик институтида оид ислом илмларига оид ўрта асрларда яратилган манбаларни илмий муомалага киритиш борасида мактаб шаклланди десак муболаға бўлмайди.

         Ўтган даврда бошланган бу эзгу амал бугуни кунда ҳам Шарқшунослик институтининг “Исломшунослик ва ижтимоий фикр тарихи” бўлимида давом эттирилиб ривожлантирилмоқда.

         Қуйида лойиҳа доирасида яратилган нашрларининг айримлари ҳақидаги маълумотлар билан танишиш мумкин.

  • Хожа Самандар Термизийнинг “Ҳукмдорлар дастури”(“Дастур ал-мулук”) номли асарининг форс тилидан илмий изоҳли таржимаси ва матни. Таржима ва изоҳлар муаллифи т.ф.д. М. Хасаний (2016й. 435.б.)

Бу асар мамлакатимиз тарихига оид қимматли маълумотларни ўзидан мужассам қилганлиги билан катта илмий аҳамиятга эга. Унда Бухоро хонлар Абдулазизхон (ваф.1683й) ва Субҳонқулихон (1625-1702) ҳукмронликлари даврида юз берган тарихий воқеалар ҳикоя қилинган. Бундан ташқари асардаги одоб-ахлоқ мавзусидаги ўгитлар бугунги кунда халқимизни маънавий ахлоқий камолотга етиштириш борасида беназир қўлланма эканлиги билан ҳам алоҳида ўрин тутади.

 

         ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтида 2015-2017 йилларда “Термизлик алломалар илмий меросини тадқиқ этиш, асарларининг таржима ва нашрини амалга ошириш” амалий лойиҳаси доирасида термизлик ислом алломалари асарларини илмий изоҳли нашрини тайёрлаб нашр қилиш ишлари олиб борилди. Мазкур давр мобайнида ислом илмларининг турли йўналишлари, ҳамда тарих ва адабиётга оид ўндан ортиқ асарларнинг араб ва форс тилларидан ўзбек тилига илмий-изоҳли таржималари амалга оширилди. Бу асарларнинг деярли барчаси ўзбек исломшунослиги ва шарқшунослиги соҳасида илк бор илмий муоамлага киритилди.

         Лойиҳа фаолиятининг ижобий натижаларидан яна бири лойиҳа доирасида шарқ тилларидан ўрта аср манбаларини ўзбек тилига илмий изоҳли нашрлари тайёрлаш борасида малака ва тажриба тўплаган кадрлар ҳам тайёрланди. Муайян маънода ЎзР ФА Шарқшунослик институтида оид ислом илмларига оид ўрта асрларда яратилган манбаларни илмий муомалага киритиш борасида мактаб шаклланди десак муболаға бўлмайди.

         Ўтган даврда бошланган бу эзгу амал бугуни кунда ҳам Шарқшунослик институтининг “Исломшунослик ва ижтимоий фикр тарихи” бўлимида давом эттирилиб ривожлантирилмоқда.

         Қуйида лойиҳа доирасида яратилган нашрларининг айримлари ҳақидаги маълумотлар билан танишиш мумкин.

 

 

Ал-Ҳаким ат-Термизийнинг “Ҳаж ва унинг сирлари” (“Ҳаж ва асраруҳу”) асари  илмий-изоҳли таржимаси. Араб тилидан ўзбек тилига таржима ва изоҳлар муаллифи Ж. Ҳамроқулов. Сўз боши –лойиҳа раҳбари т.ф.н. О. Қориевники (2015. 255б.).

Бу асар мазкур мавзуга бағишлаб ёзилган энг дастлабки китоблардан эканлиги ва ислом тарихининг мазкур соҳасида бирламчи манбалардан бўлиши мумкинлиги жиҳатидан аҳамиятли. Бу асарга соҳа мутахассислари томонидан катта қизиқиш билдирилиб, ислом олийгоҳларида ўқув жараёнида истифода этилмоқда.

 

 На недавней встрече главы государства с учеными отмечалось, что в нашей стране уделяется большое внимание развитию науки на основе Стратегии действий. Значимые перемены в сфере начались после диалога Президента с академиками в декабре 2016-го. Вскоре после него принято решение о возвращении Академии наук ряда учреждений, включая центр хранения и изучения рукописного наследия - Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни.
Для дальнейшего совершенствования деятельности учреждения возведено трехэтажное здание. Оно построено в соответствии с соглашением между правительствами нашей страны и Султаната Оман. Ранее учреждение располагалось в здании 1967 года, которое не отвечало современным требованиям хранения уникального фонда. Новое же впечатляет своей красотой и изяществом. Фасад напоминает открытую книгу, что весьма символично для такого института.
- Расположенное на последнем этаже хранилище оснащено современным оборудованием, поддерживающим необходимые условия для хранения рукописей - постоянную температуру, влажность, отсутствие солнечного света. Сюда имеют доступ только специально обученные сотрудники, - сообщила заместитель директора института Сурайё Каримова. - Реставраторы отбирают поврежденные фолианты, диагностируют и работают с ними в специальной лаборатории. При помощи четырех современных сканеров создаются цифровые копии рукописей как маленьких, так и больших форматов. Для работы с ними в распоряжении исследователей читальные залы и научная библиотека, насчитывающая около 40 тысяч книг на различных языках.
-Институт вносит значимый вклад в развитие мирового востоковедения. Это обеспечено его богатым фондом, включенным в "Память мира" ЮНЕСКО, который по тематическому содержанию, географическому и хронологическому охвату источников является одним из богатейших на планете, а также фундаментальными изданиями на базе древних трудов. Сложились традиции и школы по изучению последних. Одной из основных сфер с самого начала остается каталогизация, дающая первичную научную информацию о рукописях. Приоритет - цифровизации. В 2008-2016 годах в рамках гранта, предоставленного германским фондом Герды Хенкель, составлен электронный каталог коллекции рукописей основного фонда на английском языке, который размещен в интернете. Он согласно заключению международного ученого совета, проводившего мониторинг проекта, признан наиболее информативным среди других мировых аналогов. Два года назад германскими кинематографистами о нем снят фильм "Рукописи Шелкового пути" на английском, немецком и русском языках.
-В дальнейшем каталогизация будет вестись параллельно с полной оцифровкой всех коллекций.
-Изучение и публикация письменных памятников включают в себя текстологические работы, издание комментированных переводов целого ряда трудов. За последние 20 лет большинство исследований в этом направлении выполнено в рамках международной кооперации. Например, издания критических текстов книг по истории Хивинского и Бухарского ханств в серии "История Центральной Азии в рукописях" совместно с Международным институтом централь­ноазиатских исследований при ЮНЕСКО, а также факсимильные публикации некоторых уникальных рукописей. Положительные международные отзывы получила серия альбомов "Архитектурная эпиграфика Узбекистана" на узбекском, русском и английском языках, в которой представлен широкий спектр подобного рода текстов памятников зодчества всех регионов. Они в определенной степени отражали социальную, культурную и духовную жизнь общества того времени. Ученые стремились оценить культурологические аспекты монументальных видов письма и истории памятников.
-Другой вектор исследований - дипломатика. Это работа со средневековыми документами, изучение социальных, экономических контекстов и историко-топографических ландшафтов городов, подготовка толковых словарей. Для этого в фонде института хранится около десяти тысяч исторических законодательных актов, частных, юридических, вакуфных и других документов на персид­ском, узбекском и частично арабском языках, оформленных в разное время на территории современного Узбекистана.
-В средние века Самарканд, Бухара, Хива, Термез, Мерв были ведущими научными центрами в Центральной Азии. Выходцы из этих городов внесли огромный вклад в развитие не только мусульманской, но и мировой науки. Их имена широко известны международной общественности. Большое количество неизученных трудов мыслителей Востока все еще ждет своих исследователей, поэтому в институте продолжается работа и в этом направлении.
-Принятым в мае прошлого года постановлением главы государства "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды древних письменных источников" определены первостепенные задачи в сфере. Планируется формирование и развитие новых направлений. Продолжая работы по сохранению и реставрации материалов фонда, институт начал пополнение коллекций новыми поступлениями путем организации археографических экспедиций в регионы страны. Реставраторами будет проводиться мониторинг состояния других рукописных хранилищ республики для диагностики их состояния и оцифровки, чтобы затем создать централизованную электронную базу. Планируется издание корпуса рукописных источников по средневековой истории, астрономии, медицине, философии, ислам­ским наукам.
-Древняя история Центральной Азии в течение многих лет изучалась в институте главным образом по китайским и нумизматическим источникам, в результате вышел в свет ряд монографий. Теперь предусмотрено расширение базы за счет арабографических произведений. В рамках международной кооперации возможно создание полномасштабной истории Темуридов, Караханидов и других династий на основе первоисточников.
-Ученые приступили к изучению произведений восточной литературы. Предстоит выявление жанровой, авторской и языковой палитры трудов. В дальнейшем намечены исследования и публикация творений поэтов XVIII-XX веков Кокандского, Хивинского ханств и Бухарского эмирата. Это позволит воссоздать достоверную картину культурно-духовной жизни, литературных традиций, общес­т­венно-политических реалий. Сведения о многих авторах того периода в научной литературе не встречаются. Также будут изучаться персоязычные антологии и диваны XV-XVIII веков, арабоязычная поэзия и проза разных времен.
-За годы независимости в инс­титуте сформировалось в качестве отдельного направления исламоведение, что способствовало в том числе появлению сов­местных публикаций с зарубежными учеными - главным образом, по суфизму. Исследования представлены научно комментированными переводами на узбекский язык трудов крупных средневековых теологов Мавераннахра. В будущем они будут проводиться в основном в рамках истории ислама и изучения письменного наследия ученых. Основное внимание станет уделяться местным формам бытования религии, этапам и путям развития исламских наук в регионе, влиянию религиозного фактора на общественную жизнь в различные периоды.
- Расширение направлений академического поиска тесно связано с кадровым вопросом. Ощущается нехватка специалистов, в равной степени владеющих как восточными, так и западными языками, современной научной методологией, - отметила Сурайё Убайдуллаевна. - Решение этой проблемы - в организации научных стажировок молодых специалистов в профильных зарубежных центрах, активного участия в международных конференциях и семинарах, публикации их трудов в ведущих мировых изданиях.

Азиза Исламова. - http://www.pv.uz/ru/gazeta-pravda-vostoka/19052018  - это ссылка на номер газеты, в котором вышла эта статья

 

Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги билан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти ўртасида ҳамкорлик меморандумини имзолаш маросими бўлиб ўтди. Матбуот ва ахборот агентлиги шу ҳақида хабар берди. 

Маросим доирасида томонлар Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти ҳамкорлигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 24 майдаги 2995-сонли ҳамда “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида” 2017 йил 13 сентябрдаги 3271-сонли президент қарорларида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш масалалари бўйича келишиб олишди.

Маросимда буюк аллома ва мутафаккирларимиз асарларини дунё мамлакатлари бўйлаб кенг тарғиб этиш, уларни ҳар томонлама ўқиш-ўрганиш, халқимиз, аввало, униб-ўсиб келаётган ёшларга, жаҳон ҳамжамиятига етказиш ва замонавий илм-фан, маънавият ривожида ундан самарали фойдаланиш ҳамда улкан маънавий обида, маданият дурдонаси бўлган араб, форс, эски ўзбек тили ва бошқа шарқ тилларида битилган қадимий қўлёзмалар, тошбосма китоблар ва тарихий ҳужжатларни китоб ҳолида чоп этишни кенг ривожлантириш масалалари муҳокама этилди.

Ўзбекистон заминида етишиб чиққан аллома ва мутафаккирлар илм-фаннинг аниқ, табиий, гуманитар соҳалари ва ислом илмлари бўйича яратган асарларини кенг оммага тақдим этиш чоралари белгиланди.

Ҳамкорлик доирасида Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти билан биргаликда республика ва халқаро миқёсда илмий анжуманлар, семинар-тренинг, давра суҳбатлари, халқаро грант лойиҳалари ва бошқа тадбирларни мунтазам ташкил этишга келишиб олинди.

 

https://kun.uz/news/2018/04/20/matbuot-va-ahborot-agentligi-amda-sarksunoslik-instituti-urtasida-uzaro-amkorlik-memorandumi-imzolandi

 

Page 13 of 15

BIZ BILAN BOG'LANISH

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…