SJ News II - шаблон joomla Авто

""Adolat" sosial-demokratik partiya Siyosiy Kengashi raisi"

  2019 йил 11 сентабрь куни Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти (ЎзФАШИ)да «Беруний ўқишлари» номли навбатдаги илмий анжуман ўтказилди. Анжуманда ЎзР ФА ижтимоий-гумманитар йўналишидаги барча муассасалар, Тошкент давлат шарқшунослик институти, ТошДУТАУ, Республикамизнинг Наманган, Самарқанд, Бухоро, Термиз вилоятлари Олий ўқув юртларидан келган ёш ва етук олимлар, мустақил тадқиқотчилар НамММҚИ, ККО АН РУЗ, Қирғизистоннинг «Ала-Тоо» халқаро  университети, СамДЧТИ, ФДУ, ТИҚХММТИ ҳамда ЎзР ФА Шарқшуносик институтидаги етакчи олим ва илмий ходимлардан иборат 100 нафарга яқин қатнашчи иштирок этди. Анжуманга тақдим қилинган 21 та маърузадан 15 таси тингланди. Ушбу тадбир олимларнинг тадқиқот соҳасига қизиқишларини ошириш, рағбатлантириш ҳамда тадқиқотчиларнинг ўзаро тажриба алмашинуви учун кенг имкониятлар яратди.

 Мазкур конференцияда Ватанимиз тарихини тарғиб ва тадқиқ этишда тадқиқотчиларнинг илмий-усулбий малакасини ошириш ва уларни мамлакатда кечаётган илмий жараёнлар билан яқиндан таништириш мақсадида  ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ривожлантиришга қаратилган илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқилди. Шунингдек, унда Республикадаги шарқшунослар, ёш олимлар илмий потенциалини ошириш, илм-фан ва таълим интеграциясини ривожлантириш, илмий салоҳиятни кучайтириш, ташкилотлараро корпоратив ҳамкорлик фаолиятини кенгайтириш, миллий ўзликни англаш ва қадриятларни асраб қолиш, жамият равнақи ва тинчлигига путур етказадиган зарарли ғоялар тарқалишининг олдини олиш тадбир вазифаси қилиб белгиланди.

Анжуманда Абу Райҳон Беруний илмий мероси ва ижодининг дунё илм-фани тараққиётида тутган ўрни, олим асарлари тадқиқи, унга оид тарихий манбалар, тадқиқотлар таҳлилига оид масалалар, буюк алломаларимизнинг илмий меросини ўрганиш, Марказий Осиё тарихи ва тарихшунослиги, меъморий ёдгорликлар тарихи, Шарқ халқлари адабиётининг оммалашуви ва маънавий-бадиий қирралари, Ўзбекистоннинг хорижий Шарқ мамлакатлари билан муносабатларига  алоҳида эътибор қаратилди.

Тадбир якунида улуғ аждодимиз Абу Райҳон Беруний меросини тадқиқ этишга оид илмий услублар, янгича ёндошувлар ва изланишларни юқори босқичларга олиб чиқишга оид фикрлар билдирилди, таклифлар киритилди. Фаол тадқиқотчилар рағбатлантирилди. Йил якунига қадар, маъруза матнларини институтнинг «Meros» журналида ёки алоҳида тўплам шаклида нашр этиш режалаштирилган.  

Америка қитъасини Колумбдан неча аср аввал айтиб кетган, мероси башариятга тааллуқли бу алломани жаҳоннинг кўплаб халқлари ўз олими деб билади. Ўз давридан минг йиллар илгарилаб кетган, тадқиқотлари ҳануз жаҳон олимларининг баҳсига, ҳайратига, янги-янги кашфиёту тадқиқотларга сабаб бўлаётган Абу Райҳон Беруний асарлари мазмунини чуқурроқ билиш барчамиз учун шарафли ишдир.
 
Шу мақсадда Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтида ташкил этилган “Беруний ўқишлари“ деб номланган дастлабки илмий-амалий анжуманга турли вазирлик ва идоралар, олимлар, талабалар, маҳаллий ва хорижлик тадқиқотчилар таклиф этилди.
 
Дарҳақиқат, Беруний наинки Ўзбекистон, балки жаҳон илм-фани ривожида бениҳоя улкан ҳисса қўшган. Аллома асарларини тобора кўпроқ илмий муомалага киритиш, “Беруний ўқишлари“ анжуманининг нуфузи ва қамровини кенгайтириш муҳим аҳамият касб этади. Зеро мазкур анжуман олимларимиз учун муҳим илмий ва ғоявий фикр алмашиш майдончаси бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз. Унинг изланишлари география, сферик тригонометрия, геодезия, фалсафа, термофизика, квант физикаси, астрономия, математика ва бошқа кўплаб изланишларга асос бўлган.
 
– Беруний ниҳоятда мураккаб, қонли тўқнашувлар авжига олган даврда шу қадар чуқур фикр юритиб, ўз ғояларини, янгича дунёқарашни ифода этиб катта-катта асарларни, янги илмий методларни яратган олим, – деди Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси бўлим бошлиғи Бахтиёр Каримов. – Берунийшуносликка оид бу конференция физиклар, математиклар, биологлар, шарқшунослар, тарихчилар, манбашунослар, геологлар, фармакогнозия, геодезия, ҳиндшунослар, қадимий Турон тарихини ўрганувчиларни ўзига жамласа айни муддао бўларди. Олим кўплаб асарлар ёзган бўлса-да, улардан айримлари илмий муомалада. Алломанинг қолган асарларини топиш, уларни пухта ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Америкалик ёзувчи, таҳлилчи ва тарихчи олим Фредерик Старр “Американи Колумб эмас, Беруний очган. Унга АҚШда ҳайкал қўйса арзийди“ деганди. Юртимизда 1998 йилда қурилиши бошланган Беруний уй-музейидаги ишларни охирига етказиш, бобомизнинг меросини ўрганиш, хотирасини эъзозлашга оид ишларни кучайтириш зарур, деб ўйлайман.
 
– Берунийнинг “Осор ал-боқия ан ал-қурун ал-холия“ (“Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар“) асари халқлар, инсоният, эралар тарихига оид қимматли маълумотларга бой бўлиши билан бирга унинг нечоғли қомусий олимлигини намоён этади, – деди берунийшунос олим Ашраф Аҳмедов. – Ўтган йили Афғонистонда аллома фаолиятига бағишланган анжуманда Беруний ижоди бутун инсониятга тааллуқли экани алоҳида таъкидланди. Буюк аждодимиз асарларининг қадр-қиммати ҳамон долзарблигида, фанларни ўрганишда у яратган методологиянинг ўзгармаганида намоён бўлади. Бугунги замонавий илм-фаннинг илдизлари Беруний асарларига асосланади, дейиш ҳам мумкин.
 
– Бу анжуманда иштирок этиш мен учун катта фахр ва шараф, – деди Қирғизистоннинг Ала-Тоо халқаро университети тадқиқотчиси Нурлан Шеримбеков. – Маҳмуд Қошғарий, Юсуф Хос Ҳожиб, Алишер Навоий сингари даҳоларнинг ижодини ўрганишга қизиқаман. Ҳозирда Беруний асарларида келтирилган миқдор ва ўлчовга оид терминларнинг изоҳи, этимологияси юзасидан тадқиқот олиб бораяпман. Бу изланиш халқлар, цивилизациялар, маданиятлараро мулоқотни, уларнинг ўзаро таъсирини, тарихни ўрганишда алоҳида аҳамият касб этади.
 

 

1 543
Назокат УСМОНОВА, ЎзА
 
 

1. Каталог фонда института рукописей  1-том Литература XIV-XIX век.

2. Каталог фонда института рукописей  2-том Литература IX-XII век.

3. Каталог фонда института рукописей  История.

4. Каталог фонда института рукописей  Поэзия 744-1769.

5. Каталог фонда института рукописей  Философия 1879-2101.

6. Каталог фонда института рукописей  Мусульманская агиография.

7. Каталог фонда института рукописей  История 3463-3561.

8. Каталог фонда института рукописей  История. Вспомогательные дисциплины  4159-4228.

9. Каталог фонда института рукописей  История и смежные дисциплины.

10. Каталог фонда института рукописей  История 6010-6024.

11. Каталог фонда института рукописей  История и смежные дисциплины  6756-6781.

12. Каталог фонда института рукописей  История 6990-7002.

13. Каталог фонда института рукописей  Точные и естественные науки.

14. Каталог фонда института рукописей Всеобщая история.

15. Каталог фонда института рукописей Медецина.

16. Каталог Герда

17. Fehrast avval

18. Fehrest sani

19. Katalog Gerda

20. Katalog jalovannix gramot

21. Kratkiy katalog Handlist

22. Katalog Xiva Qozilik

 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ

АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ НОМИДАГИ ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ

DSc.27.06.2017.Tar.44.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

 


АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ НОМИДАГИ
 

ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ

 

 

 

БУРИЕВ АМАНУЛЛА

 

 

ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ЁЗМА МАНБАЛАРИДА МАРКАЗИЙ

ОСИЁ ТАРИХИЙ ГЕОГРАФИЯСИ

 

 

07.00.08 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари

 

 

ИЛМИЙ МАЪРУЗА ШАКЛИДАГИ ТАРИХ ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSс) ДИССЕРТАЦИЯСИ

 

 

 

Тошкент – 2019

Page 27 of 35

BIZ BILAN BOG'LANISH

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…